Cam kết về quyền riêng tư trên mạng

Mitsubishi Hà Tĩnh rất nhạy cảm với các vấn đề về quyền riêng tư trên mạng. Chính sách này giải thích cách Mitsubishi Hà Tĩnh xử lý thông tin về bạn mà chúng tôi nhận được qua mạng. Mục đích của chính sách quyền riêng tư này là nhằm thông báo cho bạn, với tư cách là khách truy cập vào trang web của chúng tôi (sau đây gọi là “Trang web”), về những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập về bạn khi bạn truy cập Trang web này, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và việc chúng tôi có tiết lộ thông tin đó cho bất cứ ai hay không.

Phạm vi áp dụng

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho Mitsubishi Hà Tĩnh và Trang web Mitsubishi Hà Tĩnh (https://mitsubishihatinh.vn). Tuyên bố này không áp dụng cho các trang web của Công ty hoặc tổ chức khác mà Trang web này liên kết đến.

Thông tin phi cá nhân

Nhìn chung, bạn có thể truy cập Trang web này mà không cho chúng tôi biết bạn là ai hay tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn. Tuy nhiên chúng tôi có thể tự động (tức là không phải do bạn đăng ký) thu thập các thông tin không định danh cá nhân để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn. Dịch vụ của chúng tôi tự động thu thập một số thông tin như số lần truy cập và tần suất khách truy cập vào Trang web, nhưng chúng tôi luôn giữ cho thông tin ở dạng vô danh. Thông tin này được tổng hợp để đếm số lần truy cập, thời gian xem Trang web trung bình và mức độ sử dụng Trang web, để chúng tôi có thể cải thiện Trang web. Chúng tôi không đánh giá thông tin về các cá nhân. Mitsubishi Hà Tĩnh có thể sử dụng công nghệ “cookie”, cho biết cách thức truy cập, thời điểm truy cập Trang web và số lượng khách truy cập. Cookie là phần tử dữ liệu mà một trang web có thể gửi đến trình duyệt của bạn, sau đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của bạn, nhưng không thu thập thông tin định danh cá nhân. Bạn có thể thiết lập để trình duyệt thông báo cho bạn trước khi nhận cookie, để bạn quyết định có chấp nhận cookie hay không. Bạn cũng có thể thiết lập để trình duyệt tắt cookie. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, một số khu vực của một số trang web có thể không hoạt động đúng.

Thông tin cá nhân

Mitsubishi Hà Tĩnh hoàn toàn tuân thủ luật pháp và quy định, chính sách quốc gia và quy định khác của Nhật Bản về việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể dùng để xác định danh tính cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở họ, tên, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ thực khác, địa chỉ e-mail hoặc thông tin liên hệ khác.

Đôi khi Mitsubishi Hà Tĩnh thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng trong khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Trên Trang web, thông tin cá nhân được thu thập chủ yếu qua các biểu mẫu liên hệ/yêu cầu.

Khi trực tiếp thu thập thông tin cá nhân của bạn bằng văn bản, chúng tôi sẽ nêu rõ cách chúng tôi dự định sử dụng thông tin này và xin phép bạn đồng ý. Khi thu thập thông tin cá nhân bằng cách khác, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web về cách chúng tôi dự định sử dụng thông tin này.

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân này để trả lời và xác nhận yêu cầu của bạn, và có thể lưu giữ bản lưu yêu cầu cho cùng mục đích này. Ngoài ra, để hỗ trợ quan hệ khách hàng, chúng tôi có thể lưu trữ, xử lý thông tin cá nhân và chia sẻ thông tin này với các chi nhánh và Công ty con của chúng tôi trên toàn thế giới để hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và cách chúng tôi có thể cải tiến Sản phẩm và dịch vụ của mình.

Đôi khi, Mitsubishi Hà Tĩnh có thể tiến hành khảo sát trực tuyến để hiểu rõ hơn nhu cầu và thông tin về khách truy cập. Khi tiến hành khảo sát, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập từ bạn. Trang web có thể tổ chức cuộc thi, chương trình rút ​​thăm trúng thưởng hoặc chương trình khuyến mãi khác mà có thể yêu cầu bạn nhập thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp nhằm mục đích tổ chức chương trình khuyến mãi, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ với bạn nếu bạn thắng giải.

Mitsubishi Hà Tĩnh không sử dụng hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin thu thập được từ các cá nhân truy cập vào Trang web hoặc thông tin mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi, với ý định bán, cho thuê hay kinh doanh thông tin cá nhân của bạn theo bất kỳ hình thức nào khác. Đôi khi, chúng tôi có thể thuê nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thực hiện hoặc hỗ trợ chúng tôi tiến hành cuộc khảo sát trực tuyến, cuộc thi, chương trình rút ​​thăm trúng thưởng hoặc chương trình khuyến mãi khác. Chẳng hạn như họ sẽ quản lý cuộc khảo sát hoặc chương trình khuyến mãi, biên soạn dữ liệu hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Các bên này sẽ ký Thoả thuận bảo mật thông tin trước khi tiến hành bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi giao kết với họ. Họ sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà họ nhận được từ bạn và chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp hoặc duy trì dịch vụ mà họ đang cung cấp cho chúng tôi.

Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho Mitsubishi Hà Tĩnh. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, bạn vẫn có thể truy cập hầu hết các khu vực trong Trang web, nhưng bạn sẽ không thể truy cập một số tùy chọn, ưu đãi và dịch vụ cần có sự tương tác giữa chúng tôi với bạn.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân, vui lòng bấm vào đây.

Trẻ em

Nếu không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, trẻ em không nên gửi thông tin cá nhân qua Trang web. Mặc dù Trang web hầu như không có nội dung hướng đến trẻ em, nhưng Mitsubishi Hà Tĩnh khuyến nghị tất cả các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ nên hướng dẫn trẻ em về cách sử dụng thông tin cá nhân trên mạng một cách an toàn và có trách nhiệm.

Thông báo thay đổi

Nếu Mitsubishi Hà Tĩnh quyết định thay đổi chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng tải các thay đổi ở phần này để bạn luôn biết những loại thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và việc chúng tôi có tiết lộ thông tin đó cho bất cứ ai hay không.

Câu hỏi hoặc ý kiến

Chúng tôi rất mong muốn lắng nghe ý kiến của khách truy cập về các dịch vụ và chính sách của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách quyền riêng tư này hoặc có bất cứ ý kiến gì về Sản phẩm và dịch vụ trực tuyến lẫn ngoại tuyến của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Bộ phận quản trị trang web ở phần ‘Liên hệ’

Sự đồng ý của bạn

Khi sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách quyền riêng tư và về việc chúng tôi thu thập, xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nêu trên.