Ghi chú: Chương trình lái thử xe chỉ dành cho những khách hàng đã có bằng lái xe ô tô.

    LOẠI XE ĐĂNG KÍ:

    TÊN KHÁCH HÀNG:

    ĐỊA CHỈ::

    SỐ ĐIỆN THOẠI:

    GHI CHÚ: